среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balaski PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Projekotwanie plotki z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plotki plastykowe na plot i furtę ze sztachet potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak przewidywane plot z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий